Добромир Димитров Валачев

Заместник Областен управител на област с административен център Габрово

 

Дата на раждане: 25 юли 1960 година

Място на раждане: гр. Габрово

Семейно положение: семеен, с едно дете

 

 

 

 

 

 

Образование:

 • През 1985 г. придобива магистърска степен по специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” в Технически университет – Габрово
 • През 1978 завършва Математическа гимназия – Габрово

Допълнителни квалификации по:

 • Бизнес обучение
 • Професионална квалификация по политически умения от НБУ-София
 • Оценител на машини и съоръжения
 • Френски език

Професионален опит:

 • От 1999 година до назначаването му за заместник областен управител е бил общински съветник в Общински съвет - Габрово
 • От 1986 до декември 2014 г е главен асистент в катедра ТМ на Технически университет – Габрово
 • В периода 1985 г. до 1986 г е бил научен сътрудник в ЦМИ – Габрово

Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:

 • Транспорт и транспортни схеми;
 • Информационни технологии и съобщения;
 • Здравеопазване;
 • Образование;
 • Култура и читалищни дейности;
 • Младежки дейности и спорт;
 • Вероизповедания, етнически и демографски въпроси;
 • Координация и взаимодействие с общини, кметства и регионални структури;
 • Координация и взаимодействие между изпълнителна, законодателна и съдебна власт